30

Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar;

1)WEBARISI İNTERNET TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM LTD ŞTİ bu sözleşmede “Webarısı” olarak anılacaktır,

2)Eticaretif.com üyesi yada eticaretif.com ziyaretçisi ise bu sözleşmede “müşteri” olarak anılacaktır.

Madde 2- Sözleşmenin kabulu

İşbu sözleşme , eticaretif.com test ürününe yada ücretli paketlerden birine kayıt olunmasıyla beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

Madde 3- Tanımlar;

Bu sözleşmede kullanılacak terimler aşağıda tanımlanmıştır,

eticaret hizmeti: eticaretif.com üzerinden alınan ve ürün ekleyerek satış yapmanızı sağlayan platformu olarak kullanılacaktır.

tasarım hizmeti: eticaretif.com üzerinden alınan herhangi bir hizmet için sunulan grafik tasarım hizmeti tasarım hizmeti olarak belirtilecektir.

tema mağazası: eticaretif.com kullanıcılarının , kontrol panellerinden farklı tasarımları inceleyerek ücretli yada ücretsiz tasarımlardan beğenip kullanmasını sağlayan platformdur.

uygulama mağazası: eticaretif.com kullanıcılarının eticaret sitelerini zenginleştirmek amacıyla sunulan ek uygulamaları inceleyerek ücretli yada ücretsiz edindikleri alandır.

ssl sertifikası: eticaretif.com üzerinden hizmet alan kullanıcıya ait websitesi ile bu websitesini ziyaret eden kullanıcı arasındaki verilerin şifrelenmesini sağlayan uygulamadır

Madde 4- Hizmet İçeriği

a- Webarısı sunduğu eticaret paketleri ile müşterilerin internet üzerinden satış yapmalarını sağlayacaktır.

b- Sunulan eticaret paketleri daha sonra eticaretif.com websitesinde ilan edilecek özelliklere ve ayrıcalıklara sahip olacak ve müşteri satın almak istediği paketi seçerek kullanmaya başlayabilecektir.

c- Sunulan eticaret hizmeti ile müşteri internet üzerinden satış yapabilecek ve ödeme alabilecek konumda olacaktır.

d- Eticaret hizmetlerinde belirtilen ürün ekleyebilme sınırları sabittir ve artırılabilmesi için her 2500 adet ek ürün hakkı için yıllık $24.95 (amerikan doları) ödeme yapılması gerekir.

e- Eticaret hizmetlerinin tamamında web barındırma (webhosting) dahil olup, bu hosting hizmetlerinde kullanılabilecek trafik (bandwith) için herhangi bir limit uygulanmayacaktır.

f- Eticaret hizmetlerinin belirli web alanı (dosya saklama alanı) kotaları mevcuttur bu kotalar daha sonra eticaretif.com üzerinden ilan edilecektir. Ancak Webarısı dilediği zaman haber vermeksizin bu özellikleri artırma yada düşürme hakkına sahip olacaktır.

g- Eticaret hizmeti ile birlikte tema mağazasında sunulacak ücretsiz temalar herhangi bir ödeme gerektirmeksizin kullanılabilecek olup, aynı temanın farklı müşteriler tarafından kullanılması da mümkün olacağı için müşteri temalar üzerinde hak iddia edemeyecektir. Müşteri dilerse kendi ücretli temalardan da satın alabilecek olup aynı şekilde bu temalarda çoklu satışta olacağı için tema üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

h- Müşteri, eticaret hizmetleri ile birlikte uygulama mağazasında sunulacak ücretli ve ücretsiz eklentileri edinebilecek olup dilerse kendisi de uygulama geliştirebilecektir.

Madde 5- Hizmet Esasları ve Kullanım Koşulları;

a- Webarısı sunduğu hizmetleri tamamı için bir bedel talep etme hakkına sahiptir.

b- Webarısı , 14 gün boyunca sunduğu hizmet için süre sonunda , müşteri ücretli sürüme geçmek istemediği taktirde , herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

c- Webarısı, sunduğu eticaret hizmeti üzerinden satışı yapılan ürünlerden sorumlu olmayacaktır. Müşteri satışını yaptığı ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygunluğunu kendi takip edecek ve buna göre işlem yapacaktır.

d- Webarısı, hiçbir şekilde müşterinin satışını yaptığı ürünlerin teslimatı yada sorunlarıyla ilgili sorumlu olmayacaktır, bu işlemlerin tamamı müşterinin sorumluluğunda olacaktır.

e- Webarısı , müşterinin satın aldığı eticaret paketinin gereksinimlerini , müşterinin satın alma süresi boyunca sağlamakla yükümlüdür.

f- Webarısı , müşterinin websitesinin en az 99.5% erişilebilir olmasını sağlamak için elinden geleni yapacaktır. 99.5% altındaki bir erişilebilirlik nedeniyle müşterinin yüzleşebileceği akla gelebilecek herhangi bir sorunda Webarısı sorumlu olmayacaktır. Ancak 99.5% altındaki erişilebilirlik sorunlarında kullanılamayan süreler müşterinin hesabına 2 katıyla tanımlanacaktır.

 

Madde 6- Müşterinin Yükümlülükleri;

Müşteri satın aldığı yada test ettiği eticaret hizmeti için

a- Ürünlerini kendi ekleyecektir,

b- Sanal pos kullanabilmek için ilgili kurumlarla anlaşmalarını kendisi yapacaktır,

c- Ürünlerinin ödeme takiplerini ve kargo takiplerini, iade ve dönüş işlemlerini, ürün satışından dolayı meydana gelebilecek her türlü ek işlemi kendisi üstlenecektir,

ç- Kullanıcı bilgilerini 3. şahıslarla paylaşmayacak , ancak paylaşması durumunda verileriyle alakalı sunulan tüm güvenliğin devredışı kaldığını kabul etmiş olacak , bu nedenle meydana gelebilecek herhangi bir veri kaybı yada arıza sebebiyle WebArısı’nı sorumlu tutmayacaktır.

d- Veritabanı temizleme işleminde “verileri sil” seçeneği ile işlem yaptığında tüm verilerin silineceğine dair uyarı almasına rağmen bu işleme devam etmesi durumunda silinen verileri için herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

e- destek taleplerinde sorunu tanımlarken “kendiliğinden oldu” , “kendi kendine meydana geldi” gibi fiziken mümkün olmayan izafeler yapmayacak , sorundan hemen önce yapılan son işlemi (her ne kadar Webarısı tüm eylemleri kaydetse de) detaylı ve açık bir şekilde belirtecektir.

 

Madde 7- Destek Koşulları;

Sözleşme süresi boyunca Webarısı müşteriye

a. Yaşadığı sorunlarla ilgili destek vermek ve bu sorunları çözmesi konusunda yol göstermek zorundadır.

b. Sorunlar sistemsel nitelik taşıdığı yada müşterinin satış yapma işlemlerini yavaşlattığı durumlarda , Webarısı dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

c. Sunulan hizmetin çeşidine göre destek sistemine yönlendirebilir.

d. Telefon üzerinden destek seçeneği olan paketler için yazılı onay yada detaylı izahat gerektirmeyen konular için telefon üzerinden destek ve anlatımlar yapmakla mükelleftir. Ancak sorunun yada alınan hatanın detaylı gösterilmesi veya yazılı onaya ihtiyaç duyulacak bir işlemin söz konusu olması durumunda mutlaka destek talebi sistemine yönlendirecektir.

e. Destek talepleri üzerinde yapılan yazışmaların tamamı özel ve kişiye münhasır yazışmalar olup bu yazışmalar resmi makamlarca istenmediği sürece ister müşteri isterse Webarısı tarafından ifşa edilemez. Bu bilgiler herhangi bir nedenle ifşa edilirse sözleşme feshedilmiş sayılır

 

Madde 8- Yazılımın Mülkiyeti;

Sunulan eticaretif yazılımı, tasarımlar ve ücretli yada ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti Webarısı’na ait olup , müşteri bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

 

Madde 9- Fiyat Sabitliği Garantisi

Sitemizde yer alan fiyatların tamamı fiyat sabitliği garantisi altındadır. WebArısı, alacağınız hiçbir hizmetin fiyatının www.eticaretif.com/fiyatlandirma.pdf alanında yer alan liste fiyatını aşmayacağını taahhüt eder.

Buna karşılık fiyatları belirli süreler için veya her zaman ilk alımlar yada yenilemelerde düşürebilir. İlk yıl ödenen fiyatların indirimli olması fiyatların yenilemelerde de bu indirimden istifade edilerek yapılacağını anlamını taşımamaktadır.

Madde 10 – İptal / İade İşlemleri

Sunulan hizmet herhangi bir tarihte sonlanması istenmesi durumunda yazılı olarak belirtilmesi suretiyle tekrar onay alınarak iptal edilir. Ne varki süre sonundan önce iptal işlemi herhangi bir iade hakkı doğurmayacaktır.

Genel olarak herhangi bir nedenle iade talebinde bulunamazsınız. Bunun nedeni hizmetlerimizin anlık teslim edilen hizmetler olmaları nedeniyle yasalar tarafından iade ve cayma hakkı kapsamı dışında tutulmuş olmasıdır.

Madde 11- Sözleşmenin Süresi;

İşbu sözleşme sisteme kayıt olunmasıyla devreye girer ve hizmet alınmaya devam edildiği müddetçe geçerli olur.

 

Uyuşmazlık halinde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.